0

Obvoznico bodo razširili

Avtocesta
Zgoščen promet (Slika je simbolična)


Širitev obvoznice med izvozom Bizovik in razcepom Malence

Jeseni namerava DARS  izbrati izvajalca del za širitev vzhodne ljubljanske obvoznice med izvozom Bizovik in razcepom Malence. S tremi voznimi pasovi želijo zagotovo večjo pretočnost in prometno varnost. Dela pa bodo, kot so pojasnili na Darsu, v celoti izvedena spomladi prihodnje leto.
 

Kot so pojasnili na Darsu, imajo že izdelan projekt za posebni pas, ki bo vodil iz smeri predora Golovec proti izvozu Ljubljana-jug. Prav tako so pripravljeni projekti za ureditev tretjega pasu skozi galerijo Strmec na vzhodni obvoznici.
 

Z manjšimi gradbenimi posegi bodo odstavni pas od galerije Strmec in tudi skozi njo vse do predora Golovec preuredili v tretji pas, kar pomeni, da bodo voznikom od Bizovika do Malenc neprekinjeno namenjeni trije vozni pasovi.
 

Bolj kritičen je krak razcepa Malence, ki povezuje vzhodno in južno ljubljansko obvoznico. Na njem bi bila po novem dva pasova. Kot so pojasnili na Darsu, bi skrajno desni vozni pas služil izključno za vozila, ki so namenjena iz predora Golovec na izvoz Ljubljana jug, levi pas pa bi se nadaljeval v pas za vozila, ki pripeljejol iz vzhodne ljubljanske obvoznice in dolenjske avtoceste.


Ureditev razcepa Kozarje

Načrtujejo tudi ureditev drugega zelo obremenjenega razcepa Kozarje. Gre za ureditev spremembe prometnega režima in spremenljive prometne signalizacije iz smeri Brda na zahodni ljubljanski obvoznici proti izvozu Brezovica na primorski avtocesti.
 

Med ukrepi je med drugim predvideno podaljšanje obstoječega zaviralnega pasu na odseku Brdo-Kozarje do mostu čez Gradaščico, vzpostavitev dveh prometnih pasov na kraku priključka, ki iz zahodne obvoznice vodi na primorsko avtocesto, in podaljšanje obstoječega pospeševalnega pasu ter združitev z obstoječim zaviralnim pasom priključka Brezovica.

Ustrezno bo treba po navedbah Darsa utrditi obstoječi odstavni pas zaradi spremembe njegove prometne funkcije, saj bo namenjen prometu in ne več ustavljanju v sili. Za vodenje prometa bo vzpostavljena nova spremenljiva signalizacija. Cilj Darsa je, da bi tudi to preureditev izvedli spomladi 2018, najpozneje pa do začetka turistične sezone.

Vir: zurnal24.si